Portfolio af en arkitekt

Cand. arch. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering.

Ansat ved Gottlieb Paludan Architects.