Stabling af pavillon

ARKITEKTUREN I TEKTONIKKEN

Med stablingen som tektonik danner denne pavillon rammen for en workshop på KADK. Det gennemgående materiale er træet, som danner sokkel, mur og tagkonstruktion, hvor tagkonstruktionen øverst er beklædt med sinusplader.
Som resten af pavillonen er facaden stablet med bjælker i to forskudte lag som giver dagslyset en snæver adgang ind i pavillonen. Ydermere ses en siddeplads langs væggen i hele det indre rum. Denne siddeplads viser sig udefra som subtraktion af bygningsmassen.
De stablede samlinger er en nyfortolkning af et dobbeltskråt hjørnebånd, og låser derved facaden og fyldender pavillonen både teknisk, tektonisk og arkitektonisk.

Pavillonen er tegnet af Nicolai Bo Andersen og eksekveret af undertegnede samt studieholdet fra KTR på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.