Pioner i Øresundsparken

EN BYGNING FØR DE ANDRE

En ny helhedsplan for Øresundsparken er tegnet af tegnestuen BIG. Planen danner grundlag for 1000 nye boliger i et område hvor afstanden til metro, strand og rekreative områder er lille. Byfornyelsen i Øresundsparken skal ske etapevis, men inden etaperne bygges, skal en særlig bygning tegnes før de andre.

Bygningen skal være pioner og formidler for den nye bydel og ligeledes skabe sammenhængen mellem det eksisterende lokale miljø og det kommende. Placeringen tæt på metroen giver en mulighed for at skabe forbindelser til både Amagers villakvarter, Øresundsparken og Kastrup Søbad.

Med et rumprogram som indeholder udstillinger, folkesal, kontorer og cafe, bliver huset initiativtager og mødepunkt for det lokale, både nu og fremover. Det at formidle områdets kommende identitet, og aktivere området i byfornyelsen er husets primære funktion.

Et hus er bygget med forbindelse til det gamle, det nye og det kommende.